آغاز راه

گروه همنوازان فاخته در سال ۱۳۸۶ به سرپرستی خشایار پارسا در شهر تنکابن تاسیس شد.

خط فکری

خط فکری این گروه باز سازی آثار دوره تیموری (موسیقی مقامی ایران)، دوره قاجار (موسیقی دستگاهی ایران)، دوره پهلوی و آهنگسازی بر اساس هر دوره می باشد.
گروه همنوازان فاخته با بررسی سبکها و شیوه های مختلف در موسیقی ایران به دنبال یک امضای هنری در بخش اجرا و آهنگسازی است.

فعالیت های ما

این گروه تا به حال کنسرتهای متعددی در شهر های مختلف ایران و خارج از ایران برگزار کرده و تجربه شرکت در چند جشواره معتبر را داشته است. از جمله جشواره موسیقی جوان، جشواره بین المللی موسیقی فجر در سالهای ۹۲ و ۹۸ و ۹۹؛ این گروه همچنین در فروردین ۱۳۹۴ در همایش بررسی هنرهای کشورهای اسلامی در کشور مالزی به معرفی موسیقی ایران و اجرای این موسیقی پرداخته است.

گروه همنوازان فاخته یک آلبوم با نام تصنیف و ترانه (تصنیف دوره قاجار و ترانه دوره پهلوی) منتشر کرده و یک اثر با نام محتشم (مکتب منتظمیه دوره تیموری) در دست انشار دارد.