پنجمین قسمت از سری پادکست های فاخته با همت و اجرای خشایار پارسا و این بار حول محور «رَنگ در موسیقی ایران» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش سایت خبری و تحلیلی موسیقی ایرانیان، قسمت جدید پادکست فاخته در مورد «رَنگ در موسیقی ایران» است. اختلاف رَنگ، صدا های سازها در موسیقی ایران و ترکیب این رنگ ها باعث تنوع در موسیقی ایران می شود که خشایار پارسا در قسمت پنجم پادکست فاخته در این مورد صحبت می کند.