چهارمین قسمت از پادکست فاخته با همت و اجرای خشایار پارسا با نگاهی به «مفهوم ملودی» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

چهارمین قسمت از پادکست فاخته با همت و اجرای خشایار پارسا با نگاهی به «مفهوم ملودی»، از طریق سایت خبری و تحلیلی موسیقی ایرانیان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

پادکست فاخته ۴ به مفهوم مِلُودی می‌پردازد، شاید همه ما بارها این واژه را شنیده و بکار برده باشیم، اما به راستی تعریف مِلُودی چیست؟ درک ما از این مفهوم تا چه اندازه باعث ارتباط بهترمان با موسیقی می شود؟

خشایار پارسا این بار به بررسی این واژه در موسیقی می‌پردازد که در ادامه می توانید نتیجه این بررسی را با صدای این موزیسین در پادکست۴ بشنوید.