آغاز راه

آموزشگاه موسیقی فاخته تنکابن در تیر ماه ۱۳۸۶ در تنکابن توسط خشایار پارسا تاسیس شد.

داستان ما

این آموزشگاه از نیروهای متخصص بومی منطقه و نیروهای متخصص پایتخت برای بهینه سازی آموزش موسیقی استفاده میکند.

در این راستا گروه های مختلف موسیقی توسط آموزشگاه موسیقی فاخته تاسیس و در ژانرهای مختلف به اجرا موسیقی پرداخته اند، همچنین در جشواره های معتبر مقام آورده اند.

اموزشگاه موسیقی فاخته تنکابن با بیش از پانصد هنرجوی فعال موسیقی تلاش دارد نگرش و تفکر جدی برای هنر موسیقی در منطقه و کشور به وجود بیارد.

مدیریت آموزشگاه موسیقی فاخته تنکابن

خشایار پارسا
خشایار پارسامدیریت آموزشگاه فاخته
سرپرست گروه موسیقی «همنوازان فاخته» و مدیر آموزشگاه موسیقی فاخته تنکابن